Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Aktuellt om Covid-19

 

Luftvägsmottagning

Gefle läkargrupp hälsocentral har öppnat en separat luftvägsmottagning för att begränsa smittspridning. Endast bokade besök. Mottagningen sköts av en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska.

 

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen är ett sätt att begränsa pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vi bör fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och lokala råd samt rekommendationer och rutiner om att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma vid symtom samt att inte besöka vården om det inte är nödvändigt.

 

Region Gävleborgs vaccinationsprogram

Gefle läkargrupp hälsocentral samverkar tillsammans med andra privata hälsocentraler och offentliga hälsocentraler i Region Gävleborgs vaccinationsprogram.

• 27 december vaccinerades de första personerna på äldreboenden i Gävleborg, och inom ett par veckor har samtliga som valt att vaccinera sig fått sin andra dos.

• 20 januari började övriga vaccinationer inom fas 1 i vaccinationsprogrammet. Det gäller personal med vårdnära arbetsuppgifter inom kommunal vård och äldreomsorg, personer med hemtjänst och hemsjukvård och de personer som de bor tillsammans med. All information till invånare om vaccination mot covid-19 finns på webbplatsen 1177.se.

 

På webbplatsen 1177.se

Finns vägledning till hur man bokar tid, vilka som kan boka transport, var man hittar sitt vaccinationsbevis och mycket annat. Sidorna uppdateras kontinuerligt med ny information, till exempel vilka grupper som är aktuella för vaccination för tillfället.

 

Invånare ska inte hänvisas att ringa 1177 för frågor om vaccinationer eller bokningar, numret är enbart för sjukvårdsrådgivning.

 

"Coronasupport" 026 15 03 00 hjälper till med bokningar för provtagning och vaccination, har också bemannats med vårdvägvisare från Hälsotorg som svarar på allmänhetens frågor om vaccinationerna. De olika tjänsterna erbjuds i talsvar med knappval.