Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Region Gävleborg på uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Om företaget

Vi är ett privat företag inom vård- och omsorg. Ett nyetablerat företag sedan november 2019. Vi erbjuder primärvård med en innovativ vård där hög kvalité, kontinuitet och tillgänglighet är vårt fokus. Vi följer krav, vårdprogram och riktlinjer samt driver hälsocentralen på uppdrag av hälsoval Region Gävleborg. Vi vill gärna bidra till transparens och öppenhet.

Vision

Vi erbjuder förebyggande vård med hög tillgänglighet och god kvalitet.

Värderingar

» Tillgänglighet och kontinuitet

» Patientsäkerhet

» Gott bemötande

Vår verksamhet

Primärvårdsläkarmottagning där tre fasta familjeläkare finns tillgängliga varje vardag. Även öron- näs- och halsspecialistläkare finns tillgänglig 1-2 dagar/vecka och en hud- och könssjukdomsspecialistläkare finns tillgänglig 1 dag/varannan vecka. Vi har även akutmottagning (drop-in) till läkare, sjuksköterska och undersköterska (laboratoriet/provtagning). Samt specialistsjuksköterskemottagning, fysioterapeutmottagning, arbetsterapeutmottagning och mottagning hos psykosociala teamet (kuratorsmottagning). Vi har även tillgång till rehabkoordinator.

Kontaktuppgifter

Gefle Läkargrupp AB

Kaplansgatan 10
803 20 Gävle
Telefon: 026 650 250
E- post: lakargruppriadh@gmail.com

Besöksadress

Gefle Läkargrupp hälsocentral

Kaplansgatan 10
803 20 Gävle
Telefon: 026 650 250

Basfakta

Totalt fler än 2800 listade patienter i maj 2021. Företaget bedriver primärvård inom vårdval Region Gävleborg.

 

Personal

16 anställda, 9 kvinnor och 5 män, motsvarande ca 12 heltidstjänster, maj 2021. Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under personal. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

 

Företagsledning & ägare

På Allbolag.se finns mer information om Gefle Läkargrupp AB.

 

Ägare

Karwan Sinjawi 25%

Zirak Sherlan 25%

Riadh Nasser 25%

Bestoun Namiq 25%

 

Företagsstyrelsen

Riadh Nasser styrelsens ordförande

Karwan Sinjawi styrelseledamot

Bestoun Namiq styrelseledamot

Zirak Sherlan Styrelseledamot

 

Revisor

Aktiv Revision, Linda Löfgren

 

Kvalitet

Vi driver en godkänd hälsocentral inom Region Gävleborg. Vi har 5 års avtal inom vårdval Region Gävleborg. Enligt uppdraget ingår ansvar för ett par särskilda boenden för äldre: Sätraåsen och Frösunda Muréngatan.

Region Gävleborg gör årlig revision av vår verksamhet. Enligt uppdraget från vårdval Region Gävleborg bedriver vi hälsocentralen enligt samma villkor som alla andra privata och offentliga hälsocentraler i Region Gävleborg. Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister; Svedem, Nationella Diabetesregistret och Luftvägsregistret.