Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Region Gävleborg på uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Om företaget

Vi är ett privat företag inom vård- och omsorg. Ett nytt etablerat företag sedan november 2019. Vi erbjuder primärvård med en innovativ och nytänkande vård där hög kvalité, kontinuitet och tillgänglighet är vårt fokus. Vi följer krav, vårdprogram och riktlinjer av Landstinget Gävleborg. Vi driver hälsocentralen av uppdrag hälsovård Region Gävleborg. Vi vill gärna bidra till transparens och öppenhet.

Vision

Förebyggande vård, tillgänglighet och högsta kvalitet på vår vård och vård omhändertagande genom att vi erbjuder patienter högsta möjliga tider under våra öppettider.

Värderingar

» Tillgänglighet och kontinuitet

» Patients säkerhet

» Bemötande

Vår verksamhet

Primärvårds läkarmottagning, där 3 fasta familjeläkare, en öron- näs och hals specialistläkare 1-2 dagar/ vecka och en hud specialistläkare 1 dag/ vecka. Akutmottagning (drop in) läkare, sjuksköterska och undersköterska, Specialist sjuksköterskemottagning, Laboratoriet (provtagning), Fysioterapeut mottagning. Arbetsterapeut, Psykosociala teamet (kurator mottagning)

Kontaktuppgifter

Gefle Läkargrupp AB

Kaplansgatan 10
803 20 Gävle
Telefon: 026- 650 250
Mobil: 073 989 71 24
E- post: lakargruppriadh@gmail.com

Besöksadress

Gefle Läkargrupp hälsocentral

Kaplansgatan 10
803 20 Gävle
Telefon: 026- 650 250

Basfakta

Totalt fler än 2000 listade patienter, Oktober 2020. Företaget bedriver primärvård inom vårdval Region Gävleborg.

 

Personal

17 anställda, 12 kvinnor och 5 män, motsvarande ca: 15 heltidstjänster, oktober 2020. Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under personal. Kollektivavtal ska tecknas med Vårdföretagarna Almega inom kort.

 

Företagsledning & ägare

På Allbolag.se finns mer information om Gefle Läkargrupp AB.

 

Ägare

Karwan Sinjawi 25%

Zirak Sherlan 25%

Riadh Nasser 25%

Bestoun Namiq 25%

 

Företagsstyrelsen

Riadh Nasser styrelsens ordförande

Karwan Sinjawi styrelseledamot

Bestoun Namiq styrelseledamot

Zirak Sherlan Styrelseledamot

 

Revisor

Aktiv Revision, Linda Löfgren

 

Kvalitet

Vi driver en godkänd hälsocentral Gefle Läkargrupp inom Region Gävleborg. Vi har 5 års avtal inom vårdval Region Gävleborg. Enligt uppdraget ingår ansvar för ett par äldreboende, Sätraåsen och Frösunda äldreboende.

Region Gävleborg gör årlig revision av vår verksamhet. Enligt uppdraget av vårdval Region Gävleborg bedriver vi hälsocentralen enligt samma villkor som alla andra privata och offentliga hälsocentraler i Region Gävleborg. Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister; Svedem, Nationella Diabetesregistret, Luftvägsregistret.