Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Våra tjänster

Du som listad hos oss kommer att få hjälp av undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, familjeläkare ( specialister i allmänmedicin) , specialist läkare inom hud- och könssjukdomar, specialist inom öron- näsa och hals sjukdomar, fysioterapeut , psykosocialt team ( kurator/ psykolog), arbetsterapeut och specialist utbildade sjuksköterskor mot inriktning bland annat astma/ KOL och diabetes.

Drop in läkarmottagning & lättakuten

På lättakuten får du eller ditt barn söker om Ni har ett pågående akut besvär som har varat i högst ett par veckor. Vi hjälper dig med undersökning och bedömning och eventuellt behandling av akuta besvär från övre luftvägar såsom (försämring astma/ KOL och övre luftvägsinfektioner), ont i halsen och feber, öron & ögon, urinvägar, hud såsom (utslag, hudinfektioner och klåda), mag, rörelseapparat, akuta skador, bröstsmärta mm.

Diabetes

Diabetes

Vi erbjuder dig som har diabetes årliga kontroller via specialist utbildade sjuksköterska och läkare.

Vi tar hand om dig för att förebygga komplikationer liksom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, nervskador och fotsår. Vi kontrollerar dina värden ett par gånger per år. Vi erbjuder dig information och råd om livsstilsförändringar fär att du själv kan påverka din hälsa.


Läs mer
Fotsjukvård

Fotsjukvård

Du som har bland annat diabetes med fotproblem, cirkulationsrubbning med fotsår, reumatiska- , neurologiska- eller ortopediska problem erbjuder dig en medicinsk fotterapeut undersökning, bedömning, behandling och råd.

Drop in provmottagning

Drop in provtagning

Drop in 8:30-10:00 (10 patienter/dag) måndag-fredag. Du kan boka tid för provtagning mellan 7:30- 8:30 samt 10:00-11:00 måndag-fredag.

Två erfarna och kompetenta undersköterskor hjälper dig med provtagning. Vi ber dig att komma i god tid åtminstone 15 minuter innan provtagningen så att du hinner sitta och via. Ta med dig dina ID- handlingar, ordination/ remiss från läkare och eventuellt medicinlista så vi behöver veta om du tar blodförtunnande medicin.


Läs mer
Hud

Hud

Du som har hudbesvär såsom hudförändringar / prickar , hudutslag, klåda, eksem, akné , psoriasis mm erbjuder vi dig flera möjligheter att träffa en distriktsköterska som har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor.

Vid behov av läkarbedömning finns möjlighet att få tid hos en familjeläkare eller hos en hudspecialist. På hälsocentralen kommer vi att ha en specialist läkare inom hud- och könssjukdomar en dag / vecka from första juli 2020. I övrigt erbjuder dig också akuttider hos läkare för bedömning , fotografering och eventuellt remiss till hudmottagning måndag- fredag mellan kl. 10:00-10:30 och kl. 14:00-14:30.


Läs mer
Öron/Näsa/Hals

Öron/Näsa/Hals

Vi kommer att ha en duktig och erfaren specialistläkare inom ÖNH.

Du som har besvär från öron såsom hördelnedsättning, inflamation, eksem ect, från näsan såsom allergi, nästäppa, polyper ect och från halsen såsom sväljningsvårigeter, heshet , ont i halsen och upprepade halsfluss är välkommen att boka tid hos oss.


Läs mer
Hälsosamtal

Hälsosamtal 40-åringar

Hälsosamtal är en del i ett landstingsfinansierat projekt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Besöket är gratis. Du får veta hur din kropp mår. Du som bor i Region Gävleborg och fyller 40 år kallas till ett hälsosamtal. Vid hälsosamtal kontrolleras: Blodtryck • Blodsocker • BMI (body mass index) längd och vikt • Eventuellt blodfetter ( blodprov) om du tillhör en riskgrupp • Rådgivning om livsstilsförändring såsom motion och kostråd.


Läs mer
Högt blodtryck

Högt blodtryck

Du som har eller misstänker högt blodtryck erbjuder vi dig tid på blodtrycksmottagning.

Här träffar du en erfaren undersköterska som hjälper med kontroll av blodtryck, uppföljning och 24- timmars blodtrycksmättning. Vid behov träffar du en specialist allmänmedicin ( familjeläkare) som ansvarig för blodtrycksmottagningen.


Läs mer
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

På Gefle läkargrupp hälsocentral strävar vi efter att ta hand om dig som drabbats av psykiskt ohälsa.

Du är värmt välkommen att kontakta rådgivningen på hälsocentral för att boka tid på psykosocialt temet som arbetar självständigt men alltid har har samarbete läkare. Vi hjälper dig som drabbats av lätt- måttlig nedstämdhet, oro, sorg, utmattning, stress och svårigheter att hantera olika krisreaktioner.


Läs mer
Bensår

Bensår

En av våra erfarna undersköterska som har mångåriga kunskaper av bensår.

Du som har fått sår på benen som ej läker, hudrodnad och svullnad är du varmt välkommen att boka tid för undersökning, bedömning och behandling. Undersköterskan arbetar helt självständigt men alltid har nära samarbete med en specialist familjeläkare som har intresse av bensår.


Läs mer
Astma/KOL-allergi

Astma/KOL-allergi

Du får hjälp med undersökning, diagnos, rådgivning och läkemedel vid misstänkt astma, KOL och allergi.

Patienter med fastställda diagnoser astma / KOL får uppföljning och årlig kontroll med spirometri och eventuellt medicinjustering.


Läs mer

Vaccination

Om du önskar mer information om vaccination ring till rådgivningssjuksköterskor på telefon 026-650 250. Gällande Covid-19 vaccination, klicka här.

Kontakta gärna oss för mer information och tidsbokning.

Demens/Stroke

På mottagningen har vi en välkänd arbetsterapeut med hög utbildning och mångårig erfaren inom arbetsterapin. Arbetsterapeuten hjälper dig med bedömning av svårigheter i dina Aktiviteter i Dagliga Livet. Arbetsterapeutens ser hur du klarar din personlig vård, träning påklädning, toa- eller dusch, köksaktiviteter eller de aktiviteter du har som mål att klara utföra självständigt och utprövning av hjälpmedel mm. Man får naturligtvis minnessvårigheter när man blir äldre. Men orsaker för minnessvårigheter är många och kan ge likartade symtom. Det vore bra att Du som har haft minnessvårigheter under en längre tid, genomgår en demensutredning med bland annat blodprover och skiktröntgen undersökning för att närmare undersöka hjärnan. Utredningen kan bekräfta bakomliggande orsaken för minnessvårigheter. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar och läkemedel vid behov.