Vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg

Våra tjänster

Du som är listad hos oss kommer få hjälp av undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, familjeläkare (specialister i allmänmedicin), specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, specialistläkare inom öron- näs- och halssjukdomar, fysioterapeut, psykosocialt team (kurator/ psykolog), arbetsterapeut och specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot bland annat astma/KOL och diabetes.

Drop-in läkarmottagning och lättakut

På lättakuten får du eller ditt barn söka om ni har ett pågående akut besvär som har varat i högst ett par veckor. Vi hjälper dig med undersökning och bedömning samt eventuell behandling av akuta besvär från övre luftvägar såsom försämring av astma/KOL och övre luftvägsinfektioner, öron och ögon, urinvägar, hud (såsom utslag, hudinfektioner och klåda), mage, rörelseapparat, akuta skador, bröstsmärta, ont i halsen och feber med mera.

För närvarande är dock drop-in inte möjligt på grund av covidpandemin. Ring för att boka en tid hos oss!

Diabetes

Diabetes

Vi erbjuder dig som har diabetes årliga kontroller via specialistutbildad sjuksköterska och läkare.

Vi tar hand om dig för att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, nervskador och fotsår. Vi kontrollerar dina värden ett par gånger per år och erbjuder dig information samt råd om livsstilsförändringar så att du själv kan påverka din hälsa.


Läs mer
Fotsjukvård

Fotsjukvård

För dig som har bland annat diabetes med fotproblem, cirkulationsrubbning med fotsår, reumatiska, neurologiska eller ortopediska problem kan vi erbjuda en medicinsk fotterapeutundersökning, bedömning, behandling och råd.

Drop in provmottagning

Provtagning

Du kan boka tid för provtagning från klockan 07.30 till klockan 11.00 måndag-fredag. Ring oss för att boka!

Vår erfarna och kompetenta undersköterska hjälper dig med provtagning. Vi ber dig att komma i god tid, åtminstone 15 minuter innan provtagningen så att du hinner sitta och vila. Ta med dig dina ID- handlingar, ordination/remiss från läkare och eventuellt medicinlista då vi behöver veta om du tar blodförtunnande medicin.


Läs mer
Hud

Hud

För dig som har hudbesvär såsom hudförändringar, prickar, hudutslag, klåda, eksem, akne, psoriasis med mera erbjuder vi dig möjlighet att träffa en distriktsköterska som har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor.

Vid behov av läkarbedömning finns möjlighet att få tid hos en familjeläkare eller hos en hudspecialistläkare. På hälsocentralen har vi ha en specialistläkare inom hud- och könssjukdomar som kommer en dag varannan vecka. I övrigt erbjuder dig också akuttider hos läkare för bedömning, fotografering och eventuellt remiss till hudmottagning under ordinarie öppettider.


Läs mer
Öron/Näsa/Hals

Öron/Näsa/Hals

Vi har en duktig och erfaren specialistläkare inom öron, näsa och hals som vi kan erbjuda dig tid hos vid behov.

Du som har besvär från öronen såsom exempelvis hörselnedsättning, inflammation, eksem etc eller från näsan såsom allergi, nästäppa, polyper etc och från halsen såsom sväljningssvårigheter, heshet, ont i halsen eller upprepade halsflussar är välkommen att boka tid hos oss.


Läs mer
Hälsosamtal

Hälsosamtal 40-åringar

Hälsosamtal är en del i ett landstingsfinansierat projekt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Besöket är gratis och du får veta hur din kropp mår. Du som bor i Region Gävleborg och fyller 40 år kallas till ett hälsosamtal.

  • Blodtryck
  • Blodsocker
  • BMI (body mass index), längd och vikt
  • Eventuellt blodfetter (blodprov) om du tillhör en riskgrupp
  • Rådgivning om livsstilsförändring såsom motion och kostråd

Läs mer
Högt blodtryck

Högt blodtryck

För dig som har eller misstänker högt blodtryck kan vi erbjuda en tid på blodtrycksmottagningen.

Här träffar du en erfaren undersköterska som hjälper dig med kontroll av blodtryck, uppföljning och 24- timmars blodtrycksmätning. Vid behov träffar du en specialistläkare i allmänmedicin (familjeläkare) som är ansvarig för blodtrycksmottagningen.


Läs mer
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

På Gefle läkargrupp hälsocentral strävar vi efter att ta hand om dig som drabbats av psykisk ohälsa.

Du är varmt välkommen att kontakta rådgivningen på hälsocentralen för att boka en tid hos vårt psykosociala team som arbetar självständigt men alltid har samarbete med läkare. Vi hjälper dig som drabbats av lätt-måttlig nedstämdhet, oro, sorg, utmattning, stress och svårigheter att hantera olika krisreaktioner.


Läs mer
Bensår

Bensår

En av våra erfarna undersköterskor har mångåriga kunskaper gällande bensår.

Du som har fått sår på benen som inte läker, hudrodnad och svullnad är varmt välkommen att boka tid för undersökning, bedömning och behandling. Undersköterskan arbetar helt självständigt men har alltid nära samarbete med en specialistläkare (familjeläkare) som har ett intresse för bensår.


Läs mer
Astma/KOL-allergi

Astma/KOL-allergi

Du får hjälp med undersökning, diagnos, rådgivning och läkemedel vid misstänkt astma, KOL och allergi.

Patienter med fastställda diagnoser astma / KOL får uppföljning och årlig kontroll med spirometri och eventuellt medicinjustering.


Läs mer

Vaccination

Om du önskar mer information om vaccination ring till rådgivningssjuksköterskor på telefon 026 650 250. Gällande Covid-19 vaccination, klicka här.

Kontakta gärna oss för mer information och tidsbokning.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Den som blir sjukskriven för stressrelaterade besvär eller smärtproblem behöver ofta stöd för att komma tillbaka till jobbet. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska kunna återfå sin arbetsförmåga. På vår hälsocentral har vi nu en rehabkoordinator, vars roll är att samordna vården och ge dig stöd för återgång till arbetet. Rehabkoordinatorn har kontakt med sjukskrivna och deras arbetsgivare samt håller i så kallade trepartssamtal där de går igenom hur arbetsgivaren kan underlätta en återgång till arbetet. Rehabkoordinatorn har också i uppgift att bidra till att stärka arbetstagarens motivation att delta i sin egen rehabilitering.

Vid behov kan rehabkoordinatorn initiera en arbetsförmågebedömning som genomförs i hälsocentralens lokaler eller på den sjukskrivnes arbetsplats. Arbetsförmågebedömningen behövs för att få underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig för att undvika eller förkorta eventuell sjukskrivning. Om du behöver komma i kontakt med vår rehabkoordinator, kan du prata med din läkare eller sjuksköterska.

Hjälpmedel och minnesutredning

Har du svårt att klara av din vardag – att minnas, planera och passa tider? Då borde du träffa en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten bedömer hur du klarar dig i din vardag. Det kan till exempel handla om personlig hygien, vardagssysslor, intag av mediciner eller andra aktiviteter. Efter läkarbedömning kan arbetsterapeuten göra en minnesutredning som en del av läkarens demensutredning.

På vår mottagning provar vi ut handortoser och förskriver hjälpmedel som underlättar förflyttning, personlig vård samt ger verktyg som kompenserar för minnes- och planeringssvårigheter. Vi jobbar även med att ge våra patienter stöd i att förändra levnadsvanor. Har du behov av att anpassa din bostad kan vår arbetsterapeut ge dig råd och skriva intyg om bostadsanpassning.